Resultat

Ska man tvingas acceptera kvotering?Svar Ja
Nej
Antal röster 77
346
Procent 18%
82 %

Totalt antal röster: 423Lika rättigheter alltid rätt
När Josefine Midander och Cecilia Lönn bestämde sig för att driva sina fall till domstol hade de oddsen emot sig.
Läs mer


"Var och en skall, vid prövningen av hans civila rättigheter och skyldigheter eller av en anklagelse mot honom för brott, vara berättigad till en rättvis och offentlig rättegång inom skälig tid"
Artikel 6:1 i Europakonventionen