Könskvotering

Enligt Högskoleverkets rapport ”Reell kompetens och alternativt urval vid lärosätena år 2004” användes under 2004 könskvotering av Karlstads universitet (lärarutbildning, sjuksköterskeutbildning och social omsorgsutbildning), Malmö högskola (sjuksköterskeutbildning och socionomutbildning), Mälardalens högskola (sjuksköterskeutbildning), Umeå universitet (lärarutbildning) och Örebro universitet (lärarutbildning).

I samtliga dessa fall har det handlat om att kvotera in män på kvinnodominerade utbildningar.

Av senare rapporter från Högskoleverket framgår att de flesta universitet och högskolor numera har upphört med könskvotering. Ett skäl till detta är även könskvotering är föremål för rättslig prövning.

Centrum för rättvisa har för Lina Forsmans, Åsa Hildebrands, Maria Wilsons, Helen Karlssons, Caroline Nilssons och Elin Spets Rambergs räkning stämt Örebro och Karlstads universitet. Tre av kvinnorna har nekats plats på hälsoutvecklarprogrammet vid Örebro universitet och tre av dem har nekats plats på sjuksköterskeprogrammet vid Karlstad universitet – detta trots att samtliga hade bättre betyg än de män som kvoterades in.

Fallen ska prövas av Örebro respektive Karlstads tingsrätt under våren 2007.

Gunnar Strömmer och Clarence Crafoord vid Centrum för rättvisa, som är kvinnornas ombud, har bland annat skrivit om fallet i Dagens Nyheter den 7 november 2005, läs mer här.Lika rättigheter alltid rätt
När Josefine Midander och Cecilia Lönn bestämde sig för att driva sina fall till domstol hade de oddsen emot sig.
Läs mer


"Var och en skall, vid prövningen av hans civila rättigheter och skyldigheter eller av en anklagelse mot honom för brott, vara berättigad till en rättvis och offentlig rättegång inom skälig tid"
Artikel 6:1 i Europakonventionen