Falltips

Känner du till någon pågående kvotering eller positiv särbehandling i högskolan, i arbetslivet eller i någon annan del av samhället? Skicka ett mejl till Centrum för rättvisa så kollar vi upp fallet och ser om det finns något att göra åt det.Lika rättigheter alltid rätt
När Josefine Midander och Cecilia Lönn bestämde sig för att driva sina fall till domstol hade de oddsen emot sig.
Läs mer


"Var och en skall, vid prövningen av hans civila rättigheter och skyldigheter eller av en anklagelse mot honom för brott, vara berättigad till en rättvis och offentlig rättegång inom skälig tid"
Artikel 6:1 i Europakonventionen