Domar och inlagor

Josefine Midander och Cecilia Lönn stämde Uppsala universitet för etnisk diskriminering i februari 2004. Formellt blir ”staten” motpart, och universitetet/staten företräds i processen av Justitiekanslern, JK.

I januari 2005 fällde Uppsala tingsrätt universitetet för etnisk diskriminering och dömde staten att betala Josefine Midander och Cecilia Lönn vardera 75 000 kr i skadestånd. I december 2005 fastställde Svea hovrätt tingsrättens dom.

I januari 2006 ansökte JK om prövningstillstånd hos Högsta domstolen, HD. Detta beviljades i maj 2006. Då yttrade sig även Josefine Midander och Cecilia Lönn över JK:s inlaga.

Den 29 november 2007 ska fallet avgöras vid en rättegång i HD. Dom kan förväntas inom cirka en månad från rättegången.

Här kan du själv ladda ned tingsrättens och hovrättens domar samt parternas inlagor till HD:

Uppsala tingsrätts dom 050112
Hämta Domslut som PDF

Svea hovrätts dom 051221
Hämta Domslut som PDF

JK:s överklagande till HD 060118
Hämta JK-ansökan som PDF

Midander och Lönns yttrande till HD 060411
Hämta yttrandet som PDFLika rättigheter alltid rätt
När Josefine Midander och Cecilia Lönn bestämde sig för att driva sina fall till domstol hade de oddsen emot sig.
Läs mer


"Var och en skall, vid prövningen av hans civila rättigheter och skyldigheter eller av en anklagelse mot honom för brott, vara berättigad till en rättvis och offentlig rättegång inom skälig tid"
Artikel 6:1 i Europakonventionen