Enskilda kräver skadestånd av staten – Regeringsrätten kränker systematiskt rätten till rättegång inom skälig tidI dag överlämnar Centrum för rättvisa för tre personers räkning skadeståndskrav till svenska staten. Dessa personer har fått vänta mellan två och tre år bara på besked om Regeringsrätten tänker ta upp fallen till prövning. Fallen utgör toppen av ett isberg – Centrum för rättvisas granskning av Regeringsrätten visar att tusentals människor har drabbats av samma sak.

Läs mer >>Lika rättigheter alltid rätt
När Josefine Midander och Cecilia Lönn bestämde sig för att driva sina fall till domstol hade de oddsen emot sig.
Läs mer


"Var och en skall, vid prövningen av hans civila rättigheter och skyldigheter eller av en anklagelse mot honom för brott, vara berättigad till en rättvis och offentlig rättegång inom skälig tid"
Artikel 6:1 i Europakonventionen