Vecka 49: Blev rentvådd efter ett år - allt som krävdes var ett fax


Vincent Fotso från Kamerun sökte svenskt medborgarskap i november 2005. Eftersom passet var utfärdat i Kamerun utgick Migrationsverket från att det var förfalskat och på den grunden polisanmäldes Vincent Fotso. Först ett år senare valde polisen att utreda saken. Allt som behövdes för att fastställa passets äkthet var ett fax till Kamerun.

– Jag känner mig kränkt. Jag har förändrats efter det som hände och just nu saknar jag den person jag var tidigare, säger Vincent Fotso.

Ansökte om medborgarskap
Den 20 december 2006 borde ha varit en glädjens dag för Vincent Fotso. Det var dagen han blev svensk medborgare. Men vägen dit genom den svenska byråkratin var så lång och kränkande att Vincent Fotso hade svårt att känna glädje. Under ett års tid kunde Vincent varken få medborgarskap eller röra sig fritt, trots att han var helt oskyldig och att misstankarna mot honom var slentrianmässiga.

Ansökan om medborgarskap skickades in redan i november 2005. Tillsammans med ansökan skickade Vincent Fotso in sitt kamerunska pass. Migrationsverket lovade att handläggningen skulle gå fort och att passet skulle skickas tillbaka med vändande post.

Avslag på grund av långsam handläggning
Men så blev det inte. Efter ett halvår hörde Migrationsverket av sig till Vincent Fotso. Handläggaren sa att han trodde att passet var förfalskat. Han hade därför polisanmält Vincent Fotso och skickat passet till polisen. Så något medborgarskap skulle det inte bli tal om.

I september 2006 beslutade Migrationsverket att Vincent Fotso inte skulle beviljas medborgarskap. Detta på grund av att Vincent fortfarande var misstänkt för förfalskning - polisen hade ännu inte börjat utreda saken.

Utan pass kunde Vincent Fotso inte hälsa på sina släktingar utomlands. Han mådde också väldigt dåligt av att Migrationsverket pekat ut honom som kriminell.

Rentvåddes - efter ett år
I november 2006 skickade polisen ett fax till passmyndigheten i Kamerun. De kamerunska myndigheterna var betydligt snabbare än de svenska och svarade samma dag som de fick faxet. Vincents Fotsos pass var äkta. Eftersom brottsmisstankarna således saknade grund la polisen genast ner utredningen.

Det tog Migrationsverket över ett år att bevilja Vincent svenskt medborgarskap. Under den tiden var han av med sitt pass och grundlöst utpekad som brottsling.

– Det är inte rimligt att det ska ta ett år för myndigheterna att bekräfta att ett pass är äkta. Särskilt inte när allt som krävdes var att lyfta luren och ringa till passmyndigheten i Kamerun.

Det säger Clarence Crafoord, chefsjurist vid Centrum för rättvisa, som tillsammans med Gunnar Strömmer är Vincents ombud.

Enligt Europakonventionen måste myndigheter agera skyndsamt när det gäller brottsmisstankar och situationer där enskilda fråntas sina pass. När någons rättigheter enligt Europakonventionen kränks har man rätt till skadestånd. Med hjälp av Centrum för rättvisa kräver nu Vincent kompensation för den den långa handläggningstiden och för att han grundlöst blev av med sitt pass.Rättssäkerheten hotad
Vi får aldrig acceptera att människor knäcks av
långsamma domstolar.
Läs mer >>


Var och en skall, vid prövningen
av hans civila rättigheter och skyldigheter eller av en
anklagelse mot honom för brott,
vara berättigad till en rättvis
och offentlig rättegång inom
skälig tid.

Artikel 6:1 i Europakonventionen